Undgå unødvendig nedetid og ekstra afskrivninger ved at vedligeholde din hjullæsser korrekt. Det vigtigste er at lære operatørerne at gennemføre en inspektion før betjening før hvert skift. At identificere problemer, før de bliver til store problemer, kan afhjælpe uplanlagte omkostninger og manglende produktionsdage. 

Ud over walkaround-inspektionen og overholdelse af en regelmæssig vedligeholdelsesplan, følg disse tips for at hjælpe med at vedligeholde din hjullæsser. 

 • Hvis turboladeren svigter under motordrift, kan det medføre alvorlige skader på turboladerens kompressorhjul og hele motoren. Fejl på turboladerleje kan forårsage, at store mængder olie trænger ind i indsugningssystemet og udstødningssystemet. Tab af motorolie kan resultere i alvorlig motorskade. Fortsæt ikke med at køre motoren, når en turboladerlejefejl er ledsaget af et betydeligt tab af motorydelse. Motorrøg og fremskyndelse af motoren uden belastning er karakteristika for et tab af motorydelse.

 • Dæk bør ikke være over- eller underpumpede. Tjek anbefalingerne fra dækproducenten. Kig efter manglende slidbane og undgå at køre over store sten og affaldsbunker, der kan forårsage dækskader.
 • Korrekt lære at bruge bremserne, inklusive parkeringsbremsen, kan hjælpe med at opretholde bremsesystemet over dets forventede levetid.

 • Udførelse af last- og transportoperationer med en lille hjullæsser betyder normalt at køre med højere hastigheder til produktionsformål. Højere hastigheder vil resultere i yderligere bremseslid på grund af hurtig nedsættelse af maskinen ved enten læsse- eller lagerområdet. Hvis du slipper gaspedalen tidligere, vil motoren og transmissionen hjælpe med at bremse maskinen, hvilket hjælper med at reducere slid på bremserne. Brug af autoskift-funktionen kan også hjælpe med dette.

 • Løbehjulets koblings-/bremsepedal bør ikke bruges til nedadgående bremsning på nogen størrelse læsser. Brug af pumpehjulets koblings-/bremsepedal vil frakoble motoren fra drivlinjen. Denne handling vil øge belastningen på driftsbremserne, hvilket øger risikoen for betydeligt slid og/eller beskadigelse af driftsbremserne og slutdrevene.
 • Sørg for at inspicere skovlens skærekanter og endestykker. 

  • Hvis du opdager en manglende tand, skal du straks få den udskiftet for at undgå yderligere beskadigelse af skærkanten. 

  • Lad aldrig en skærkant slide på bundkanten.

 • Lær belastningsgrænserne for maskinens størrelse og overbelast ikke skovlen. Overbelastning kan forårsage væltning eller spild omkring arbejdsstedet. At køre over spild kan forårsage dækskader.
 • Undgå kollisioner med lastbilen, når du læser. Hold arbejdsområdets platform vandret og rent for at reducere spild og hjælpe med at reducere muligheden for at kollidere med siden af ​​lastbilen. Når materiale spildes, vandpytter eller hober sig op, kan det blive kørt over og få maskinen til at tippe. Når skovlen er placeret højt i luften, eller maskinen køres ned i et hul, kan læsseren desuden blive ustabil og vælte. Potentialet for kollisionsskader, både på læsseren og lastbilen, kan være meget dyrt.

 • Støvede arbejdspladser er normen i nogle områder af verden. Hold vinduerne rene og klare. Husk, at støv kan påvirke radiatoren, filtrene, kølesystemerne, ventilatorerne og andre dele. 
Brug tid som en del af operatørtræningsplanen, og lær operatører, hvordan de udfører en walkaround før betjening, og hvordan de identificerer potentielle vedligeholdelsesproblemer. Operatører bør vide, hvordan man identificerer defekte dele og forstår advarselsalarmer, så når de er i marken, kan de gøre deres del for at holde hjullæssere i gang. En mulighed for træning er Cat® Simulatorer. Hver simuleret maskine har en virtuel walkaround, der kan lære operatører at udføre den samme inspektion, som de ville udføre i den virkelige verden.  Uanset hvilken type træningsplan din organisation bruger, bør diskussion af maskinvedligeholdelse være en del af det.