Menneskerettigheder og anti-slaveripolitik

Simformotion™ LLC er forpligtet til at opretholde sikre og produktive arbejdsforhold for sine medarbejdere. Vi stræber efter at opretholde et arbejdsmiljø, både internt og gennem vores forsyningsbase, der udfører sin personalepraksis for at respektere alle individers menneskerettigheder og sikre lige muligheder. Simformotion forbyder strengt, og vil ikke tolerere, menneskehandel og enhver anden form for slaveri, herunder, men ikke begrænset til, sexhandel og/eller arbejdsmarkedshandel.