REGULAMIN

Niniejsze Warunki świadczenia usług określają ogólne warunki użytkowania oprogramowania i sprzętu Cat® Simulators dostarczanego przez Simformotion LLC na rzecz swoich użytkowników i klientów Cat® Simulators, a także usług, które mogą być zamawiane przez klientów.

Licencja

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, Simformotion LLC przyzna Ci niewyłączne, nieprzenoszalne, ograniczone prawo i licencję na dostęp i użytkowanie symulatora (-ów) Cat udostępnionego przez Simformotion LLC.

Korzystanie z symulatora

Jeśli jesteś Użytkownikiem, możesz uzyskać dostęp do treści i usług, które wypożyczyłeś lub zakupiłeś, ale nie możesz odsprzedawać, powielać ani publicznie przekazywać takich treści i / lub usług lub ich wyników. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności licencji i dostępu do symulatora oraz za zapewnienie, że nie będą one używane przez osoby trzecie. Zgadzasz się natychmiast powiadomić Simformotion LLC o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu Twojej licencji lub o jakimkolwiek innym znanym Ci naruszeniu bezpieczeństwa. Ponadto, jeśli zdecydujesz się to zrobić, możesz uzyskać dostęp do naszych Usług i zostać Klientem, podejmując odpowiednie kroki wskazane przez naszych Account Managerów, po uprzedniej akceptacji szczegółowych warunków, które mają zastosowanie do takich Usług.

Prawa własności intelektualnej

Wszystkie prawa własności intelektualnej Simformotion LLC i Cat Simulators są zastrzeżonymi informacjami firmy Simformotion LLC. Simformotion LLC jest wyłącznym właścicielem wszystkich ulepszeń, zmian, modyfikacji, poprawek, poprawek, obejść i innych dodatków do oprogramowania i sprzętu do symulacji. Marka, nazwa i cała własność intelektualna zawarta w oprogramowaniu symulacyjnym i kamizelkach sprzętowych w Simformotion LLC oraz że żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ma na celu przeniesienia lub ma na celu operowanie lub przenoszenie jakichkolwiek praw, tytułów lub udziałów w symulatorze lub na niego oprogramowanie i sprzęt. Wszelkie przyznane prawa są ograniczone do określonych postanowień niniejszej Umowy, a wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie, są zachowane przez Simformotion LLC. Użytkownik nie będzie, bezpośrednio ani pośrednio, (i) odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować ani w inny sposób podejmować prób odkrycia kodu źródłowego lub leżących u jego podstaw idei lub algorytmów jakiegokolwiek odpowiedniego elementu oprogramowania lub sprzętu; (ii) modyfikować, tłumaczyć ani tworzyć dzieł pochodnych opartych na Oprogramowaniu; (iii) wynajmować, wydzierżawiać, dystrybuować, sprzedawać, odsprzedawać, cedować lub w inny sposób przenosić praw do używania odpowiednich elementów oprogramowania lub sprzętu; (iv) usuwać ani zmieniać żadnych informacji o prawach własności z oprogramowania lub sprzętu lub w inny sposób jakichkolwiek odniesień do marki lub nazwy Simformotion LLC lub Caterpillar, a także nie wolno w inny sposób zmieniać marki ani przepakowywać żadnego odpowiedniego elementu oprogramowania lub sprzętu; lub (v) umieszczać w ramce lub kopiować dowolną zawartość zawartą w oprogramowaniu lub z niego dostępną, lub (vi) w inny sposób powielać lub próbować powielać funkcjonalność lub wygląd i działanie oprogramowania lub sprzętu. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy dowiemy się w jakikolwiek sposób o treściach i / lub usługach, które mogą naruszać prawo lub niniejsze Warunki i / lub obowiązujące szczegółowe warunki lub o niezgodnym z prawem, nieuprawnionym lub oszukańczym użyciu, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań prawnych.

Obowiązki użytkownika / klienta

Oprócz innych zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, jako Użytkownik lub Klient, w zależności od przypadku, niniejszym wyrażasz zgodę na:

  • Jesteś odpowiedzialny za uzyskanie i utrzymanie całego sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu komunikacyjnego i / lub usług potrzebnych do uzyskania dostępu do sprzętu i oprogramowania.
  • Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje działania podczas korzystania z oprogramowania i sprzętu, wszelkich Usług i zawartości strony internetowej Cat Simulators.
  • Użytkownik nie będzie w żaden sposób przesyłać ani rozpowszechniać plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, bomby logiczne, uszkodzone pliki ani inne podobne oprogramowanie lub programy, które mogą uszkodzić działanie symulatora Cat.
  • Nie będziesz używać oprogramowania ani sprzętu do celów niezgodnych z prawem.
  • Użytkownik nie będzie przesyłać, publikować, promować ani przesyłać za pośrednictwem komputera Cat Simulators żadnych niezgodnych z prawem, napastliwych, oszczerczych, obraźliwych, zawierających groźby, szkodliwych, wulgarnych, obscenicznych, nienawistnych, rasistowskich, etnicznych lub w inny sposób materiałów budzących sprzeciw jakiegokolwiek rodzaju lub natury.
  • Nie będziesz przesyłać, promować, przekazywać ani publikować żadnych materiałów zachęcających do postępowania, które może stanowić przestępstwo lub pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki podlegają prawu Stanów Zjednoczonych Ameryki i będą zgodnie z nimi interpretowane. Sądy miasta Peoria w stanie Illinois mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy lub jej interpretacji. Klient niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich innych jurysdykcji, które mogą zostać uznane za właściwe zgodnie z traktatami międzynarodowymi lub obowiązującym prawem.

Gwarancja i zasady ograniczonej odpowiedzialności

Kliknij tutaj dla polityki gwarancyjnej.

Polityka prywatności i bezpieczeństwa

Kliknij tutaj dla polityk prywatności i tutaj dla zasad bezpieczeństwa.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Warunków świadczenia usług prosimy o kontakt skontaktuj się z nami.