Peoria, Illinois. - Simformotion ™ LLC przyjmuje wnioski o stypendium akademickie na rok szkolny 2020-2021 w celu wspierania kariery w obsłudze ciężkiego sprzętu, zarządzaniu budownictwem, inżynierii górniczej, leśnictwie lub w innej karierze związanej z ciężkim sprzętem. Stypendium w wysokości 2,000 USD zostanie przyznane studentowi zapisanemu na akredytowany program dotyczący ciężkiego sprzętu w instytucji, która wykorzystuje symulatory Cat® jako część swojego programu szkoleniowego. Studenci spełniający kryteria będą brani pod uwagę z dowolnego miejsca na świecie.

„Co roku oferowaliśmy stypendystęip upokarzają nas historie, które otrzymujemy od uczniów. Ich pasja i podekscytowanie związane z wybranym zawodem znajdują odzwierciedlenie w ich aplikacjach. Ci studenci są przyszłymi pracownikami i nie możemy być bardziej dumni, mogąc zaoferować stypendium Cat Simulators, aby pomóc uczniowi spełnić jego marzenie ”- mówi CEO Lara Aaron.

Stypendium jest otwarte dla studentów z minimalnym GPA 2.75, z dowolnego miejsca na świecie. Simformotion oferuje stypendium od 2011 r. Aplikacje są dostępne w symulatorach Cat lub wysyłając e-mail na adres info@catsimulators.com. Termin składania wniosków upływa 1 maja 2020 r.

Symulatory Cat są dostępne dla wielu maszyn w branży budowlanej, leśnej i górniczej, w tym koparek, spycharek, wózków widłowych i ładowarek kołowych.

Informacje o Simformotion ™ LLC.

Simformotion ™ projektuje, konstruuje, montuje i sprzedaje symulatory na całym świecie do szkolenia operatorów sprzętu ciężkiego. Simformotion jest licencjobiorcą symulatorów Cat® dla firmy Caterpillar Inc. Symulatory ciężkiego sprzętu Cat zapewniają dynamiczną technologię treningową i doskonałe wyniki w zakresie bezpieczeństwa dzięki najnowocześniejszej technologii wirtualnego szkolenia. Symulatory Cat® są wybierane jako rozwiązania szkoleniowe na takich rynkach, jak górnictwo, budownictwo, związki zawodowe, rząd i szkoły. W rozumieniu niniejszego dokumentu „Simformotion ™” oznacza Simformotion ™ LLC, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w stanie Delaware. Simformotion ™ LLC jest licencjobiorcą firmy Caterpillar Inc.

© 2020 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, ich odpowiednie logo, „Caterpillar Yellow”, „Power Edge” i „Modern Hex”, a także użyte w niniejszym dokumencie tożsamość korporacyjna i tożsamość produktu są znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być używane bez pozwolenia. www.cat.com / www.gąsienica.pl.