POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Nasza polityka bezpieczeństwa online

Simformotion LLC wdrożył elektroniczne środki ochrony danych osobowych. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w innych miejscach niniejszej Polityki prywatności, Simformotion LLC ogranicza dostęp do Danych osobowych w elektronicznych bazach danych do tych osób (w tym pracowników i kontrahentów) w Simformotion LLC, które mają taką potrzebę biznesową.

Mimo że firma Simformotion LLC podjęła kroki w celu zapewnienia, że ​​Twoje dane osobowe nie będą przechwytywane, udostępniane, wykorzystywane ani ujawniane przez osoby nieupoważnione, powinieneś wiedzieć, że Simformotion LLC nie może w pełni wyeliminować zagrożeń bezpieczeństwa związanych z danymi osobowymi.

Gwarancja bezpiecznych zakupów

  • Simformotion LLC zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najbezpieczniejszych zakupów on-line.
  • Twoja karta kredytowa i zakup są bezpieczne. Używamy bezpiecznych serwerów i technologii Secure Sockets Layer (SSL) do szyfrowania wszystkich danych osobowych, w tym danych karty kredytowej. Po zaszyfrowaniu danych nie można odczytać podczas ich przesyłania przez Internet. Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak Simformotion LLC dba o Twoją prywatność i bezpieczeństwo, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ostrzeżenie o fałszywych wiadomościach e-mail
„Phishing” to oszustwo mające na celu kradzież Twoich danych osobowych. Jeśli otrzymasz wiadomość e-mail, która wygląda, jakby pochodziła od nas, z prośbą o podanie danych osobowych, nie odpowiadaj. Nigdy nie poprosimy o Twoje hasło, nazwę użytkownika, dane karty kredytowej lub inne dane osobowe za pośrednictwem poczty elektronicznej

Jak możesz do nas dotrzeć
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki bezpieczeństwa, skontaktuj się z nami:

Simformotion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Do wiadomości: Dyrektor witryny
316 SW Washington Street, apartament 300
Peoria, IL 61602

Aktualizacje zasad bezpieczeństwa
Niniejsza Polityka bezpieczeństwa podlega sporadycznym zmianom, a jeśli wprowadzimy w niej jakiekolwiek istotne zmiany, opublikujemy ostrzeżenie na tej stronie. Jeśli sprzeciwiasz się takim zmianom, musisz zaprzestać korzystania z naszej Witryny. Dalsze korzystanie z naszej Witryny po powiadomieniu o wszelkich takich zmianach oznacza akceptację takich zmian i zgodę na związanie się warunkami takich zmian.
Ta polityka została ostatnio zaktualizowana w lutym 2011 r.