POLITYKA ZWROTÓW I GWARANCJI

Uwaga: Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne, z wyjątkiem przypadku wady producenta lub uszkodzenia podczas transportu.

Sprzedawca gwarantuje, że jego sprzęt komputerowy i oprogramowanie Cat® Simulators System będą wolne od wad wykonania lub materiałów przez okres jednego roku od daty zakupu symulatora. Sprzedawca nie udziela żadnych innych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

Uszkodzony pakiet
Jeśli otrzymasz uszkodzony pakiet, nie odbieraj go ani nie podpisuj. Proszę odmówić przyjęcia paczki, aby została zwrócona do centrum dystrybucji. W zamian zostanie wysłana nowa paczka.

Proces gwarancyjny
Naszym celem jest maksymalne uproszczenie obsługi gwarancji i napraw. Proces naprawy gwarancyjnej ma na celu zmniejszenie nieporozumień i zapewnienie szybkich napraw gwarancyjnych użytkownikowi końcowemu.

Poniżej wyjaśniono proces zgłaszania wniosków o naprawy gwarancyjne związane z gwarancją na symulatory Cat:
Nabywcy udzielamy gwarancji na sprzęt i oprogramowanie Cat Simulators System za wady wykonania lub materiałowe na okres jednego roku od daty pierwotnej faktury zakupu. Niniejsza gwarancja obejmuje wymianę wadliwych elementów sprzętowych symulatora i / lub oprogramowania z powodu wad wykonania lub materiałów w okresie gwarancyjnym. W przypadku awarii oprogramowania i / lub sprzętu użytkownik końcowy musi skontaktować się z nami, podając następujące informacje:

  • Nazwa firmy
  • Imię i nazwisko osoby kontaktowej firmy
  • Adres firmy
  • Miasto
  • Stan
  • Kod pocztowy
  • Kontaktowy numer
  • Opis problemu
  • Rozwiązywanie problemów, które zostały wykonane w celu rozwiązania problemu

Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail support@catsimulators.com, telefonicznie pod numerem 1.877.434.7467 (USA) lub 1.309.266.2640. W razie potrzeby udostępnimy dodatkowe kroki rozwiązywania problemów. Jeśli stwierdzimy, że część uległa awarii, przekażemy klientowi numer autoryzacji zwrotu materiału (RMA #).