Ważnym obowiązkiem każdego operatora sprzętu ciężkiego jest przeprowadzenie przeglądu maszyny. Aby zapewnić bezpieczeństwo operatora i innych pracowników w miejscu pracy oraz upewnić się, że maszyna jest w dobrym stanie technicznym, operator powinien przeprowadzić oględziny ogólne maszyny przed rozpoczęciem pracy. Przeglądy obejściowe trwają tylko kilka minut, ale są jednym z najlepszych sposobów zapobiegania problemom konserwacyjnym i wykrywania zagrożeń dla bezpieczeństwa. Na przykład, gdy operator stwierdzi wyciek płynu, luźne złącze węża lub inny problem przed awarią, można uniknąć obrażeń i zminimalizować czas naprawy.

Każda maszyna jest inna i dlatego zawiera różne części, które należy sprawdzić podczas oględzin ogólnych. Operator powinien zapoznać się z instrukcją obsługi i konserwacji w celu uzyskania schematów i informacji na temat kontrolowanej maszyny. Operatorzy powinni używać zmysłów wzroku, węchu, dźwięku i dotyku.

  • Sprawdź maszynę przed rozpoczęciem zmiany i ponownie po jej zakończeniu.
  • Pamiętaj, aby za każdym razem przeprowadzać kontrolę w tym samym kierunku.
  • Jeśli cokolwiek różni się w maszynie od stanu, w jakim operator rozpoczynał pracę tego dnia, informacja powinna zostać przekazana wraz z kolejnym operatorem, a szczegół ten należy umieścić w raporcie zmiany.

Uczynienie bezpieczeństwa priorytetem zaczyna się od edukacji i szkolenia operatorów. Korzystanie z symulatorów Cat jako części ogólnego programu szkoleniowego to doskonały sposób na skupienie się na bezpieczeństwie. Symulatory Cat obejmują spacer po maszynie z dziesiątkami usterek do przeszkolenia i przetestowania operatora przed uruchomieniem rzeczywistego sprzętu. Operatorzy mogą nauczyć się prawidłowych procedur i dobrych nawyków podczas szkolenia na symulatorze oraz zapewnić bezpieczeństwo personelu i maszyn w miejscu pracy.

Zapoznaj się z infografiką, aby lepiej zrozumieć zalety Cat Simulators Walkaround. Skontaktuj się z Cat Simulators Menadżer konta już dziś lub zadzwoń pod numer 1.309.266.2640 i dowiedz się, jak zintegrować szkolenie na symulatorach z Twoją organizacją.