Pomimo wysiłków federalnych, aby zapewnić górnikom bezpieczne warunki pracy, mają oni jedną z najtrudniejszych i najniebezpieczniejszych prac, jakie można sobie wyobrazić. W uznaniu ich wysiłków Kongres ogłosił 6 grudnia Narodowy Dzień Górników. Czemu? Od nich zależy cała nasza gospodarka. W te święta wszyscy powinniśmy poświęcić chwilę, aby pomyśleć o wielu sposobach, w jakie górnicy odgrywają rolę w naszym codziennym życiu. Wydobyte materiały przyczyniają się do powstawania takich rzeczy jak drogi, domy, samochody i komputery. Bez ich ciężkiej pracy nie bylibyśmy w stanie wiele zrobić. Czytaj więcej: https://nationaltoday.com/national-miners-day/amp/