Według Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych około połowa wszystkich ofiar śmiertelnych w górnictwie w USA w ostatnich latach była spowodowana wypadkami związanymi z transportem mechanicznym. National Mine Association oferuje materiały, które mają pomóc firmom w dzieleniu się wiadomościami dotyczącymi bezpieczeństwa za pośrednictwem struktury CORESafety. Celem CORESafety jest osiągnięcie zerowej liczby ofiar śmiertelnych i 50-procentowego zmniejszenia wskaźnika obrażeń w górnictwie w USA w ciągu pięciu lat. Pobierz bezpłatny arkusz ze wskazówkami pod adresem https://www.coresafety.org/wp-content/uploads/2019/06/Powered_Haulage_Collision_Prevention.pdf