Unikaj niepotrzebnych przestojów i dodatkowej amortyzacji, odpowiednio konserwując ładowarkę kołową. Najważniejszym jest nauczenie operatorów, aby przed każdą zmianą wykonywali przegląd przedoperacyjny. Identyfikacja problemów, zanim staną się poważnymi problemami, może złagodzić nieplanowane koszty i pominięte dni produkcyjne. 

Poza przeglądem ogólnym i przestrzeganiem harmonogramu regularnej konserwacji, postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, aby pomóc w konserwacji ładowarki kołowej. 

 • Jeśli turbosprężarka ulegnie awarii podczas pracy silnika, może to spowodować poważne uszkodzenie koła sprężarki turbosprężarki i całego silnika. Awarie łożysk turbosprężarek mogą powodować przedostawanie się dużych ilości oleju do układu dolotowego i układu wydechowego. Utrata oleju silnikowego może spowodować poważne uszkodzenie silnika. Nie należy kontynuować eksploatacji silnika, gdy awarii łożyska turbosprężarki towarzyszy znaczna utrata osiągów silnika. Dymienie silnika i rozpędzanie się silnika bez obciążenia są cechami utraty osiągów silnika.

 • Opony nie powinny być zbyt lub zbyt niedopompowane. Sprawdź zalecenia producenta opon. Poszukaj brakującego bieżnika i unikaj jazdy po dużych stosach kamieni i gruzu, które mogą spowodować uszkodzenie opony.
 • Właściwa nauka korzystania z hamulców, w tym hamulca postojowego, może pomóc w utrzymaniu układu hamulcowego przez cały przewidywany okres eksploatacji.

 • Wykonywanie operacji ładowania i przenoszenia za pomocą małej ładowarki kołowej zwykle oznacza podróżowanie z większą prędkością w celach produkcyjnych. Wyższe prędkości spowodują dodatkowe zużycie hamulców z powodu szybkiego spowolnienia maszyny w obszarze załadunku lub składowania. Wcześniejsze zwolnienie pedału przyspieszenia pozwoli silnikowi i skrzyni biegów wspomóc zwalnianie maszyny, pomagając zmniejszyć zużycie hamulców. Korzystanie z funkcji automatycznej zmiany biegów również może w tym pomóc.

 • Pedału sprzęgła/hamulca wirnika nie należy używać do hamowania w dół w ładowarce dowolnej wielkości. Użycie pedału sprzęgła/hamulca wirnika spowoduje odłączenie silnika od układu napędowego. Działanie to zwiększy obciążenie hamulców zasadniczych, zwiększając ryzyko znacznego zużycia i/lub uszkodzenia hamulców zasadniczych i zwolnic.
 • Pamiętaj, aby sprawdzić krawędzie tnące łyżki i końcówki. 

  • W przypadku zauważenia brakującego zęba należy go natychmiast wymienić, aby uniknąć dalszego uszkodzenia krawędzi tnącej. 

  • Nigdy nie pozwól, aby krawędź tnąca ścierała się z krawędzią podstawy.

 • Poznaj ograniczenia obciążenia dla rozmiaru maszyny i nie przeciążaj łyżki. Przeciążenie może spowodować przewrócenie się lub rozlanie w miejscu pracy. Przejechanie przez wyciek może spowodować uszkodzenie opony.
 • Unikaj kolizji z wózkiem podczas wykonywania operacji załadunku. Utrzymuj platformę w miejscu pracy poziomo i w czystości, aby ograniczyć rozlewanie i zmniejszyć możliwość kolizji z bokiem wózka. Gdy materiał rozleje się, kałuże lub zbierze się, może zostać przejechany i spowodować przewrócenie się maszyny. Dodatkowo, gdy łyżka znajduje się wysoko w powietrzu lub maszyna zostanie wbita w otwór, ładowarka może stać się niestabilna i przewrócić. Potencjalne uszkodzenia w wyniku kolizji, zarówno ładowarki, jak i ciężarówki, mogą być bardzo drogie.

 • Zakurzone miejsca pracy są normą w niektórych częściach świata. Utrzymuj okna w czystości i czystości. Pamiętaj, że kurz może wpływać na chłodnicę, filtry, układy chłodzenia, wentylatory i inne części. 
Poświęć czas w ramach planu szkolenia operatorów, ucząc operatorów, jak przeprowadzić obejście przed operacją i jak zidentyfikować potencjalne problemy z konserwacją. Operatorzy powinni wiedzieć, jak identyfikować wadliwe części i rozumieć alarmy ostrzegawcze, aby podczas pracy w terenie mogli dołożyć wszelkich starań, aby ładowarki kołowe działały. Jedną z opcji szkolenia są symulatory Cat®. Każda symulowana maszyna jest wyposażona w wirtualny spacer, który może nauczyć operatorów, jak przeprowadzić taką samą inspekcję, jaką wykonaliby w świecie rzeczywistym.  Niezależnie od rodzaju planu szkoleniowego, z którego korzysta Twoja organizacja, omawianie konserwacji maszyn powinno być jego częścią.