Systemy symulatorów Cat® i program SimScholars™ odgrywają kluczową rolę w sukcesie nowego programu szkolenia operatorów ciężkiego sprzętu w Georgii

Peoria, Illinois — Kot firmy Simformotion™ LLC® Systemy symulatorów i program nauczania SimScholars™ dla operatorów sprzętu ciężkiego (HEO) odgrywają kluczową rolę w nowo uruchomionym programie szkoleniowym na symulatorze HEO w stanie Georgia.

Nowy program HEO jest jednym z 17 klastrów / ścieżek kariery w Gruzji, które zapewniają strukturę do organizowania i dostarczania wysokiej jakości programów edukacji zawodowej, technicznej i rolniczej (CTAE) w publicznych szkołach średnich w Gruzji. Program HEO zapewnia uczniom w 12 szkołach średnich i technicznych centrach kariery w całym stanie Georgia ścieżkę nauki i wejścia do branży budowlanej.

Firma CW Matthews Contracting Co., Inc. przeprowadziła niedawno program pilotażowy ze swoimi pracownikami i uznała, że ​​jest on bardzo skuteczny w umieszczaniu osób na „szybkiej ścieżce” do zostania operatorami ciężkiego sprzętu w branży budownictwa poziomego. Jeremy Whitaker, dyrektor ds. szkoleń i rekrutacji, w dużej mierze przypisuje sukces programu Cat® Systemy symulatorów i program SimScholars™.

"Kot® Program koncentruje się głównie na symulatorach, ponieważ są one tak autentyczne w stosunku do rzeczywistego sprzętu”, powiedział Whitaker, który wyjaśnił, w jaki sposób program SimScholars zapewnia instruktorom przegląd kursu, cele ćwiczeń, efekty uczenia się, plany lekcji, procedury krok po kroku , listy kontrolne/harmonogramy, narzędzia do zarządzania uczniami, quizy i testy przed i po. „Symulatory wraz z programem SimScholars naprawdę stawiają naszych uczniów na szybkiej ścieżce do zostania operatorami”.  

Program składa się z trzech klas: Podstawy przemysłu i bezpieczeństwo pracy (kurs początkowy dla wszystkich ścieżek budowlanych w Gruzji), Wprowadzenie do ciężkiego sprzętu: koparka i ciężki sprzęt 1: spychacz. Rozpoczynając od zajęć Wprowadzenie do ciężkiego sprzętu, instruktorzy podzielili klasę na dwie grupy.

Uczniowie z grupy 1 kończą naukę w klasie, korzystając z programu SimScholars. Poznają dogłębne powody, dla których muszą obsługiwać maszyny w określony sposób. W międzyczasie uczniowie z grupy 2 biorą udział w praktycznym szkoleniu z koparką w systemach Cat Simulators i wykonują ćwiczenia, takie jak obejście maszyny, ładowanie ławki i ciężarówki, wykopy i rury oraz wykopy, żeby wymienić tylko kilka. Gdy obie grupy zakończą swoje cele, zamieniają się miejscami z uczniami w klasie ćwiczącymi na symulatorach i uczniami na symulatorze, którzy kończą naukę w klasie.

Studenci programu dla operatorów ciężkiego sprzętu w Georgii ćwiczą nowo nabyte umiejętności kopania na systemach Cat Simulators.

Podczas drugiej i trzeciej klasy w ścieżce HEO partnerzy branżowi zapewniają uczniom „podróże wizyjne”, z których korzystają zarówno partnerzy branżowi, jak i studenci. Partnerzy mają możliwość budowania relacji z uczniami; uczniowie mogą doświadczyć prawdziwego sprzętu i zobaczyć, jak wykwalifikowani operatorzy obsługują maszyny.

Whitaker wyjaśnił, że podczas podróży wizyjnych uczniowie widzą, że elementy sterujące na symulatorze są takie same, jak elementy sterujące na prawdziwym żelazku. „Posiadanie takich samych elementów sterujących w symulatorze, jak w prawdziwym sprzęcie, jest bardzo ważne. Dzięki temu krzywa uczenia się jest mniej stroma, gdy przechodzą na prawdziwy sprzęt”.

Pod koniec drugiej i trzeciej klasy na ścieżce partnerzy branżowi goszczą uczniów w prawdziwych miejscach pracy, gdzie uczniowie wykonują swoje „projekty zwieńczenia”. Zwieńczeniem projektów uczniów jest wykonanie tych samych serii zadań na prawdziwym sprzęcie, co na symulatorach. Podczas zwieńczeń doświadczeni operatorzy obserwują uczniów i pilnują, aby przestrzegali surowych zasad bezpieczeństwa.

„Studenci są zaznajomieni z prawdziwymi maszynami i czują się komfortowo z nimi ze względu na czas spędzony na nauce i ćwiczeniach na symulatorach” — powiedział Whitaker. „Przejście z symulatora do rzeczywistego sprzętu przypomina zakładanie wygodnej pary butów, w których się zepsuło. Jesteś już w nich zaznajomiony i czujesz się z nimi komfortowo. Już pierwszego dnia studenci mają możliwość wywierania wpływu w terenie na rzeczywisty sprzęt”.

Whitaker wyjaśnił, że studenci, którzy pomyślnie ukończą cały program, zwieńczenie projektu i otrzymają pozytywną ocenę i rekomendację od swojego instruktora CTAE, będą mieli wiele możliwości kariery w branży budownictwa horyzontalnego u wykonawców w całym stanie.

„Jesteśmy wdzięczni za wsparcie, jakie otrzymała ta nowa ścieżka” — skomentował Whitaker. „Naszym zamiarem jest kontynuowanie współpracy ze Zgromadzeniem Ogólnym Gruzji w celu budżetowania dodatkowych funduszy, aby można było uruchomić więcej programów w całym stanie, aby wpłynąć na studentów, jednocześnie zaspokajając zapotrzebowanie naszej branży na siłę roboczą”.

O Simformotion LLC
Simformotion ™ LLC jest liderem w dziedzinie rozwiązań szkoleniowych na symulatorach sprzętu ciężkiego. Symulacja może pomóc w rozwiązaniu takich inicjatyw, jak bezpieczeństwo i produkcja; zapewniając jednocześnie, że szkolenie może odbywać się o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków atmosferycznych. Symulatory Cat są wybierane jako rozwiązania szkoleniowe na takich rynkach, jak górnictwo, budownictwo, leśnictwo, rząd oraz szkoły handlowe i zawodowe. Simformotion ™ LLC jest licencjobiorcą firmy Caterpillar Inc. W znaczeniu stosowanym w niniejszym dokumencie „Simformotion” oznacza Simformotion ™ LLC, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w stanie Delaware.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, ich odpowiednie logo, „Caterpillar Yellow” oraz szata graficzna „Power Edge” i „Modern Hex”, a także tożsamość korporacyjna i produktowa użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być używane bez pozwolenia. www.cat.com / www.caterpillar.com Znaki towarowe stron trzecich są własnością ich odpowiednich właścicieli.