Symulatory konstrukcyjne

Symulatory Cat® uczą tych samych aplikacji, które można znaleźć na rzeczywistych placach budowy. Stosowanie prawidłowych technik operacyjnych zwiększa bezpieczeństwo i produkcję. Symulatory Cat® to jedyne na rynku licencjonowane symulatory firmy Caterpillar.

Pełny symulator

Pełny system Cat® Simulators zawiera konwertowalne elementy sterujące OEM; Ekrany 3-4-monitorowe; ruch; i wiele opcjonalnych akcesoriów. Szkolenie w zakresie symulacji obejmuje wiele aplikacji maszynowych stworzonych we współpracy z ekspertami Cat, aby uczyć tych samych technik, które są stosowane w rzeczywistych miejscach pracy. Nagrywaj i raportuj wyniki sesji symulacji oraz śledź postępy użytkowników.

SimLite

SimLite tworzy kompaktowe środowisko, które jest łatwe do przenoszenia i umożliwia konfigurowanie stacji w bezpiecznej odległości społecznej. Jednostki mogą też podróżować do domu z uczniem w celu odbycia szkolenia w szkole. System zawiera elementy sterujące OEM i rzeczywiste aplikacje szkoleniowe, a także możliwość rejestrowania i raportowania wyników sesji symulacyjnych oraz śledzenia postępów użytkowników.

Koparka

Obejmuje wszystkie podstawowe aplikacje, których uczeń potrzebuje, aby rozpocząć, a także bardziej wymagające techniki, takie jak kopanie rowów i ładowanie ciężarówek.

Zaawansowana koparka

Uczy ucznia trudniejszych operacji, takich jak używanie
ładowanie kciukiem i ławką, jednocześnie doskonaląc umiejętności.

Koparka SimLite

Korzystając z kompaktowego i przenośnego sprzętu, uczestnik szkolenia opiera się na technikach w trakcie szkolenia, aby uzyskać solidne zrozumienie zastosowań koparek maszynowych.

Traktor / Spycharka gąsienicowa

Obejmuje wiele podstawowych aplikacji, których uczeń potrzebuje, aby rozpocząć, a także bardziej wymagające techniki, takie jak spychanie szczelin i przepychanie przez ścianę.

Zaawansowana spycharka

Uczy ucznia trudniejszych operacji, takich jak
pchanie drzew i budowanie rampy podczas doskonalenia umiejętności.

Spycharka SimLite

Korzystając z kompaktowego i przenośnego sprzętu, uczestnik szkolenia opiera się na technikach w trakcie szkolenia, aby uzyskać solidną wiedzę na temat zastosowań spycharek.

Koparko-ładowarki

Poznaj wiele aplikacji używanych na budowach
od podnoszenia i przenoszenia obiektów po kopanie rowów i zasypywanie, a także znaczenie stosowania stabilizatorów podczas operacji.

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa SimLite

Korzystając z kompaktowej i przenośnej konstrukcji sprzętowej, kursant wykorzystuje techniki podczas całego szkolenia, aby uzyskać solidne zrozumienie zastosowań miniładowarki gąsienicowej.

Równiarka

Dzięki mnóstwu aplikacji uczeń zyska
doświadczenie z podstawowymi zastosowaniami oraz bardziej wymagającymi technikami, takimi jak V-Ditching i końcowa gradacja.

Przegubowa ciężarówka

Nauka temperamentu przegubowego zaczepu jest
najlepiej zrobić w środowisku wirtualnym. System uczy podstawowych aplikacji oraz bardziej wymagających technik.

Mała ładowarka kołowa

Obejmuje wiele podstawowych aplikacji, których uczeń potrzebuje, aby rozpocząć, a także bardziej wymagające techniki, takie jak ładowanie ciężarówek i używanie wideł.

Konstruktor małych ładowarek kołowych

Doskonal umiejętności i zdobywaj więcej doświadczenia na małej ładowarce kołowej z możliwością swobodnego poruszania się w środowisku. Załaduj, rozładuj, przewoz i obsługuj wiele różnych materiałów podczas treningu.

Wszystkie systemy Cat Simulators oferują:

  • Autentyczne sterowanie Cat®
  • Wiele ćwiczeń szkoleniowych stworzonych z udziałem operatorów Cat Expert.
  • Setki mierzalnych punktów odniesienia do śledzenia postępów uczniów.
  • Ekskluzywne szkolenie w zakresie obsługi maszyn
  • Otwórz moduły szkoleniowe, aby tworzyć procesy specyficzne dla miejsca lub odtwarzać niebezpieczne scenariusze szkolenia w zakresie bezpieczeństwa.
  • Wiele języków
  • Program SimScholars™ dostępny do nauczania mieszanego. Nauka online lub w klasie.
  • Pomoc techniczna 24 × 7
  • Opcja stacji roboczej menedżera

Akcesoria dostępne w zależności od modelu: VR, system ruchu, pakiet mocowania przyczepy, system rolkowy, program nauczania pod klucz.