Z biegiem czasu wydobycie srebra zmieniło się dramatycznie. Ponad 5,000 lat temu górnicy srebra używali rąk i kamieni do wykopywania cennego metalu. Dziś kopalnie srebra wykorzystują sprzęt górniczy do produkcji milionów uncji rocznie. Aby być jak najbardziej produktywnym, operatorzy sprzętu górniczego muszą być odpowiednio przeszkoleni. Operatorzy mogą dowiedzieć się, jak efektywnie obsługiwać ciężarówki górnicze, duże ładowarki kołowe, spycharki, ładować ładunki podziemne, transportować, wyrzucać i nie tylko dzięki pakietowi programu SimScholars firmy Cat® Simulators do nauki górnictwa w trybie online i w klasie. Pobierz darmowa infografika!