GARANTIE, RETOURBELEID & BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Opmerking: Alle verkopen zijn definitief, behalve in geval van fabrieksfouten of schade tijdens verzending.

Beschadigd pakket

Als u een beschadigd pakket ontvangt, accepteer of teken er dan niet voor. Weiger het pakket zodat het wordt teruggestuurd naar het distributiecentrum. Een nieuw pakket wordt dan als vervanging verzonden.

Simformotion ™ LLC ("Simformotion") garandeert de onderstaande producten in overeenstemming met het volgende:

De garantieperiode begint op de datum waarop het product is geleverd aan de oorspronkelijke koper en loopt door gedurende de hieronder vermelde periode. Simformotion garandeert dat het commercieel redelijke inspanningen zal leveren om kosteloos (i) elk product te repareren dat substantieel niet functioneert in overeenstemming met de specificaties in de bijbehorende documentatie van Simformotion tijdens de garantieperiode, en (ii) media die tijdens de garantieperiode defecten vertonen in materiaal en vakmanschap. Naar keuze van Simformotion kan Simformotion de teruggave van een dergelijk product accepteren en de aankoopprijs, of een billijk deel daarvan, betaald door de oorspronkelijke koper terugbetalen.

Om de uitvoering van deze garantie te verkrijgen, moeten kopers:

 1. Neem contact op met Simformotion via support@catsimulators.com, 1.877.434.7467 binnen de Verenigde Staten of 309.266.2640 buiten de Verenigde Staten.
 2. Geef Simformotion de volgende informatie:
  • Bedrijfsnaam
  • Bedrijf Contact Naam
  • Bedrijfsadres, stad, staat en postcode
  • Contact nummer
  • beschrijving van het probleem
  • Beschrijving van de genomen stappen voor probleemoplossing

Deze garantie is beperkt tot de oorspronkelijke koper, dwz is niet overdraagbaar aan volgende eigenaren. SPECIAAL UITGESLOTEN VAN DEZE GARANTIE ZIJN FOUTEN DIE WORDEN VEROORZAAKT DOOR OF MET BETREKKING TOT (A) DE HANDELINGEN OF WEGLATINGEN VAN PERSONEN ANDERE DAN SIMFORMOTION, (B) MISBRUIK, DIEFSTAL, VANDALISME, BRAND, WATER OF ANDER PERIL, (C) ENIGE WIJZIGINGEN OF WIJZIGINGEN OP HET PRODUCT OF EEN ONDERDEEL DAARVAN GEMAAKT DOOR ANDERE PERSONEN DAN SIMFORMOTION, (D) GEBRUIK VAN HET ANDERE PRODUCT DAN ZOALS GESPECIFICEERD DOOR SIMFORMOTION, (E) HET BESTURINGSSYSTEEM, WEB-BROWSER OF SYSTEEMOMGEVING, OF (E) ENIGE CODERING OF SPECIFICATIES OF GELEVERD DOOR DE KOPER.

De koper betaalt het standaarduurtarief van Simformotion voor diensten voor werkzaamheden die worden uitgevoerd op basis van een garantieclaim die niet onder deze beperkte garantie valt.

BEHALVE ZOALS HIERIN UITDRUKKELIJK VOORZIEN, EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WIJST SIMFORMOTION ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID. SIMFORMOTION AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE OF COVER OF VERLIES VAN GEGEVENS, WINST, ONTVANGSTEN OF GEBRUIK. IN SOMMIGE STATEN WORDEN GEEN BEPERKINGEN IN DE IMPLICIETE GARANTIE TOEGESTAAN. OOK VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, BEPAALT DEZE GARANTIE DE EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN VAN DE KOPER MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN DIE DAARVOOR BESCHREVEN ZIJN. GEEN PROBLEEM OM DEZE GARANTIE TE WIJZIGEN, AAN TE PASSEN OF TE WIJZIGEN, IS DOELTREFFEND TENZIJ DE SCHRIJF DOOR EEN OFFICIER VAN SIMFORMOTION WORDT GESCHREVEN.

Sommige staten staan ​​geen beperkingen toe op de duur van impliciete garanties of de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade, dus de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben, die van staat tot staat kunnen verschillen.

Producten Garantieperiode
Heavy Equipment Simulators - Hardware en software Een jaar na factuurdatum
Heavy Equipment Simulators - Software aanpassen 90 dagen vanaf factuurdatum