Elke toepassing heeft een andere invloed op de slijtage van het onderstel en vereist een goede afstelling van de rupsen. Stel de rupsband af in de ondergrond waarin de machine werkt. Als bijvoorbeeld een spoor dat correct is afgesteld voor een niet-verpakkingstoepassing in een verpakkingssituatie wordt geplaatst, zal het verpakkingsmateriaal de spoorspanning verhogen, waardoor de spoorafstelling te strak wordt. Extra rupsspanning verhoogt zowel de belasting als de slijtage van alle bijpassende onderdelen van de onderwagen. Een onjuist afgestelde rupsband kan leiden tot problemen en slijtage van andere componenten, zoals:

  • bus en tandwiel slijtage. Strakke rupsen verhogen de belasting, wat de slijtage bevordert. Slijtage treedt op als de bus draait en/of in het tandwiel schuift.
  • Link, looprolen leegloper slijtage. In mindere mate verhoogt een strak spoor de belastingen tussen de schakels, rollen en spanrollen. Dit versnelt met name de slijtage van de meelooprollen.