ALGEMENE VOORWAARDEN

De huidige Servicevoorwaarden bevatten de algemene gebruiksvoorwaarden van de software en hardware van Cat® Simulators geleverd door Simformotion LLC aan zijn Cat® Simulators Gebruikers en Klanten, evenals de Diensten die door Klanten kunnen worden gecontracteerd.

Vergunning

Onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, Simformotion LLC verleent u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht en licentie voor toegang tot en gebruik van een Cat Simulator (s) zoals beschikbaar gesteld door Simformotion LLC.

Gebruik van de simulator

Als u een Gebruiker bent, hebt u toegang tot de inhoud en diensten die u hebt gehuurd of gekocht, maar u mag dergelijke inhoud en / of diensten of de resultaten daarvan niet opnieuw verkopen, reproduceren of publiekelijk communiceren. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de simulatorlicentie en toegang en ervoor te zorgen dat deze niet door derden worden gebruikt. U stemt ermee in om Simformotion onmiddellijk op de hoogte te stellen LLC van enig ongeautoriseerd gebruik van uw licentie, of enige andere inbreuk op de beveiliging die u kent. Als u ervoor kiest om dit te doen, kunt u bovendien toegang krijgen tot onze Services en een Klant worden door de juiste stappen te nemen die worden aangegeven door onze Accountmanagers, met uw voorafgaande acceptatie van de specifieke voorwaarden en bepalingen die op dergelijke Services van toepassing zijn.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van Simformotion LLC en Cat Simulators zijn de eigendomsinformatie van Simformotion LLC. Simformotion LLC is exclusief eigenaar van alle verbeteringen, wijzigingen, aanpassingen, fixes, patches, tijdelijke oplossingen en andere toevoegingen aan de simulatiesoftware en -hardware. Het merk, de naam en alle intellectuele eigendom in en op de simulatiesoftware en hardwarevesten in Simformotion LLC en dat niets in deze Overeenkomst zal dienen om enig recht, titel of belang in of naar de simulator over te dragen of te zijn bedoeld. software en hardware. Alle verleende rechten zijn beperkt tot de specifieke bepalingen hiervan en alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden verleend, blijven behouden door Simformotion LLC. U mag niet, direct of indirect, (i) reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of anderszins proberen de broncode of onderliggende ideeën of algoritmen van enig relevant element van de software of hardware te ontdekken; (ii) wijzigen, vertalen of afgeleide werken maken op basis van de Software; (iii) huur, lease, distributie, verkoop, wederverkoop, toewijzing of anderszins overdragen van rechten om de relevante elementen van de software of hardware te gebruiken; (iv) eigendomskennisgevingen van de software of hardware of anderszins een verwijzing naar de merken of naam van Simformotion LLC of Caterpillar verwijderen of wijzigen en u zult op geen enkele andere manier een relevant element van de software of hardware herverdelen of opnieuw inpakken; of (v) alle inhoud op de software of deze toegankelijk maken of spiegelen, of (vi) anderszins repliceren of proberen de functionaliteit of het uiterlijk van de software of hardware te repliceren. In het onwaarschijnlijke geval dat we op enigerlei wijze kennis nemen van inhoud en / of diensten die de wetten of deze Voorwaarden en / of de toepasselijke bijzondere voorwaarden of het onwettige, ongeoorloofde of frauduleuze gebruik kunnen schenden, behouden we ons de recht om gerechtelijke stappen te ondernemen.

Verplichtingen van gebruiker / klant

In aanvulling op andere hierin uiteengezette verbintenissen, als Gebruiker of Klant, in voorkomend geval, stemt u hierbij in met het volgende:

  • U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van alle computerhardware, software, communicatieapparatuur en / of services die nodig zijn om toegang te krijgen tot de hardware en software.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor uw acties tijdens het gebruik van de software en hardware, eventuele services en de inhoud van de webpagina van Cat Simulators.
  • U zult op geen enkele manier bestanden uploaden die virussen, trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, logische bommen, beschadigde bestanden of andere soortgelijke software of programma's bevatten die de werking van de Cat Simulator kunnen beschadigen.
  • U zult de software of hardware niet gebruiken voor illegale doeleinden.
  • U zult via de computer van de Cat Simulators geen onwettig, intimiderend, lasterlijk, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair, obsceen, hatelijk, raciaal, etnisch of anderszins aanstootgevend materiaal van welke aard of aard dan ook uploaden, posten, promoten of overbrengen.
  • U zult geen materiaal uploaden, promoten, verzenden of posten dat gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit kan vormen of aanleiding kan geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd volgens de wetten van de Verenigde Staten van Amerika. De rechtbanken van de stad Peoria, staat Illinois, zijn exclusief bevoegd om geschillen op te lossen die voortvloeien uit deze Overeenkomst of de interpretatie ervan. De Klant doet hierbij uitdrukkelijk afstand van alle andere rechtsgebieden die bevoegd kunnen worden geacht in overeenstemming met internationale verhandelingen of de toepasselijke wetgeving.

Garantie en beleid voor beperkte aansprakelijkheid

Klik hier voor het garantiebeleid.

Privacy- en beveiligingsbeleid

Klik hier voor privacybeleid en hier voor beveiligingsbeleid.

Contact

In geval van vragen over de Servicevoorwaarden, graag contact opnemen..