Det er afgørende at sikre sikkerheden i minedrift på overfladen og under jorden. Begge minedriftsmetoder har deres risici. Korrekt uddannelse af operatører af tungt udstyr kan dog minimere disse risici og sikre sikkerheden for operatørerne og andet minepersonale. Hent denne gratis Cat Simulators infografik for at lære mere om risici forbundet med minedrift.