Undgå uplanlagt vedligeholdelse af din rendegraver ved at øve korrekte betjeningsprocedurer. Rendegravere vil forblive i produktionen længere med korrekt brug, herunder at udføre en maskininspektion før brug før hvert skift. Regelmæssigt planlagte vedligeholdelsestjek vil sammen med disse tips opnå maksimal oppetid fra din rendegraver.

  • Kend skovlens lasteevne og overskrid aldrig grænserne. Overbelastning af maskinen kan få stifterne til at bøje eller revne. Se drifts- og vedligeholdelsesmanualen for belastningsgrænser.
  • Brug ikke magt, slag eller kompakt materiale. Skader vil ske på skovlen, pinden og bommen og reducere maskinens levetid.
  • Hold dækkene oppustede til det korrekte tryk for at reducere dækslid og forbedre stabiliteten. Over- eller underpumpning kan reducere dækkets levetid.
  • Skift ikke gear for hurtigt, da det kan forårsage skade på transmissionen.
  • Løft ikke en ubalanceret byrde. Dette kan føre til væltning, hvilket kan få rammen eller bommen til at bøje, revne eller knække. Plus, forårsage skade på operatøren.
  • Kør ikke ved for høje hastigheder. Dette kan forårsage skader på motor, transmission og hydrauliksystemer. Det kan også forårsage skader på dækkene på grund af varmeopbygning, der vil føre til for tidligt slid og eventuel fejl.
  • Undgå at arbejde på ujævnt terræn i længere tid ad gangen. Påvirkning af sten, huller og andre forhindringer kan føre til skader på rendegraverens ramme, aksler og hjul.
  • Undgå hjulslip, hvilket vil føre til for tidligt slid, ved at bruge hejse- og krølleteknikken.
  • Lad være med at dreje rendegraveren under læsning af en lastbil, da det kan føre til for stor belastning af bommen, skovlen og det hydrauliske system. Det kan også forårsage, at lasten bliver ustabil, hvilket resulterer i, at materiale flytter sig eller falder af skovlen, hvilket forårsager skade på operatøren eller beskadigelse af maskinen.
  • Tab ikke skovlen eller bommen pludseligt, da det kan forårsage et øget tryk på cylinderen og forårsage skade.

Cat® Simulatorer kan træne operatører i, hvordan de udfører en maskininspektion og applikationer i sikkerheden i et virtuelt miljø ved hjælp af autentiske Cat-kontroller. Operatører, der lærer korrekte teknikker, før de flytter til strygejernet, kan hjælpe organisationer med at spare omkostninger i hele maskinens levetid.